_

ما که هستیم؟

شیشه سکوریت هنر و علم ارتقاء داخلی یک ساختمان برای دستیابی به یک محیط سالم و زیباییشناختی برای افرادی است که از فضا استفاده می کنند. سازنده شیشه سکوریت کسی است که این پروژه ها را برنامه ریزی، تحقیق، هماهنگی و مدیریت می کند.

ساخت شیشه سکوریت یک حرفه چند منظوره است که شامل ساخت، نصب، برسی اندازه، نقشه کشی، تحقیق، ارتباط با ذینفعان یک پروژه، مدیریت ساخت و ساز و اجرای طرح است.

۹۳٪

ساخت شیشه سکوریت

۸۸٪

نصب شیشه سکوریت

۹۴٪

پروژه درحال اجرا

_

تیم ما

سازندگان و نصب کنندگان شیشه سکوریت باید به منظور ایجاد محیط داخلی که کارآمد و ایمن هستند، بسیار ماهر باشند.

شبکه های اجتمای ما