شیشه سکوریت نوعی فرآینداست که عملیات حرارتی و گرمایی روی شیشه در کوره های بخوصی صورت می پذیرد. شیشه های خام بعد از ساخت و آماده سازی به سایز مورد نظر برش می دهند.

تاریخ تکمیل25 فروردین 1398
مهارت ها3D Max, Plan, Interior Design